Palauta salasana

Anonymiteetti: Kysymme nimesi ja JulkiTerhikki-numeron vain, jotta voimme varmistaa ammattilaisuutesi. Nämä tiedot eivät näy työnantajille eikä muille käyttäjille palvelussa.

Luo tunnus
esim. Kuntayhtymä X esim. Pääterveysasema
Luo tunnus

Voit olla meihin suoraan yhteydessä:

Asiakkuudet ja lisätiedot
Vivika Juntunen
044 2772554
vivika.juntunen@medetter.fi
Myynti
Riikka Sirviö
040 140 6232
riikka.sirvio@medimatcher.fi

Voit myös lähettää meille viestiä oheisella lomakkeella niin olemme sinuun pian yhteydessä.

Lähetä

Millaista on olla töissä Kuusiolinnassa? Työntekijän haastattelu

18.12.2020 - MediMatcher

Valmistuin sairaanhoitajaksi keväällä 2016, ja siirryin Kuusiolinnan palvelukseen kuntaulkoistuksen kautta kotihoidon lähihoitajan toimesta. Vanhustyössä toimin yli 10 v lähihoitajana. Keväällä 2016 Kuusiolinnassa alettiin suunnittelemaan uutta yksikköä, kotisairaalaa. Kotihoidon kokemuksen myötä päädyin mukaan organisoimaan uutta yksikköä ja sen toimintaa, ja työskentelin Alavudella akuuttiosastolla syksyn perehtymässä sairaanhoitajan työhön osasto-olosuhteissa.  Uuden yksikön perustaminen vaati monipuolista näkemystä toiminnasta, ja yhteistyössä esimiesten kanssa toimintaa suunnitellen kaikki oli valmista tammikuun alussa 2017. Toimintamalli otettiin hyvin vastaan heti ensimmäisestä päivästä alkaen, ja on kehittynyt nykymuotoonsa nyt neljän toimintavuoden aikana. Työssämme hoidamme potilaita vauvasta vaariin erilaisten elämäntilanteiden ja palvelutarpeiden keskellä toimien lääkärivetoisena sairaalahoitoa korvaavana palveluna. Kotisairaala toimii yhteistyössä kaikkien Kuusiolinnan yksiköiden kanssa ja sujuva yhteistyö organisaation sosiaali- ja terveyspalveluiden kesken on mahdollistanut laadukkaan ja yksilöllisen hoitokokemuksen. Kotisairaalatoiminta palvelumuotona on saanut asiakkailta sekä yhteistyökumppaneilta paljon hyvää palautetta. 

Olen kouluttautunut palliatiivisen hoidon ja saattohoidon asiantuntijaksi työn ohessa, ja tällä hetkellä jatkan opiskeluja palliatiivisen hoidon kliinisen asiantuntijuuden EDUPAL-pilottihankkeessa ylemmässä ammattikorkeakoulussa. Työnantajana Kuusiolinna on osaltaan mahdollistanut opintojeni etenemistä. Yhteistyö eri toimijoiden kesken on äärettömän tärkeää myös elämän loppuvaiheen hoidossa, ja toimimmekin työkavereina niin Kuusiolinnan kotihoitojen, tehostetun palveluasumisyksiköiden, kehitysvammaisten asumisyksiköiden kuin poliklinikoiden ja osastojenkin kanssa. 

Parasta työpaikallani on mahdollisuus kehittää omaa työtä ja kotisairaalan toimintaa, sekä yhtenäistää ja implementoida uusia käytänteitä koko organisaation eduksi. Työyksikkönä kotisairaala puhaltaa yhteen hiileen vaalien hyvää yhteishenkeä ja positiivista asennetta. Muutosvalmius ja organisaatiorakenteen suoma nopea reagointi muutostarpeisiin ovat merkittäviä etuja moniammatillisen toiminnan järjestämisessä. Sosiaali- ja terveysalalla jatkuvasti niukkenevien resurssien edessä meidän on uskallettava rohkeasti pohtia, kuinka saamme yhä ikääntyvä ja entistä sairastavampi kansa voimaan paremmin. Toimintojen ja palveluiden on myös kehityttävä ennakkoluulottomasti. Jatkuva oppiminen ja uusien asioiden omaksuminen korostuu entisestään. Ennakointi on tulevaisuudessa yhä tärkeämpi osa kaikkea toimintaa.

Kuusiolinnaan kuuluu neljä kuntaa; Ähtäri, Alavus, Kuortane ja Soini, jossa asun. Parasta asuinpaikkakunnallani on yhteisöllisyys ja toisista välittämisen-henki, ihmisten sisukkuus ja periksiantamattomuus. Pieneksi kunnaksi Soinissa on loistavat harrastusmahdollisuudet ja riittävät palvelut. Kuusiolinnan ja kotisairaalan myötä terveyspalvelut ovat saatavilla kaikille alueen kuntalaisille samanarvoisesti, asuitpa sitten kaupunkikeskuksessa tai kauempana maalla. Yhteistyö myös terveysasemien kanssa on kultaakin kalliimpaa, ja yhteistyö ja avunantosopimus toimii puolin ja toisin. Työssäni ajelen paljon, ja jokainen pitäjä ja kylätiet ovat tulleet tutuiksi. Työpäiväni aloitan työmatkan varrelta aina kun mahdollista. Saamme suunnitella päivän ja kierrokset parhaaksi katsomallamme tavalla.

Kahvitauoilla me kotisairaalassa tavanomaisesti pohditaan päivän polttavia asioita työstä ja perhe-elämästä. Usein puhumme yhteen ääneen, ja äänenvoimakkuuskin taitaa nousta korkealle.. Nauramme paljon. Aika usein puramme kahvipöydässä myös vaikeita työssä eteen tulleita tilanteita. Usein meillä on pöydässä herkkuja ja hedelmiä. Kummasti kahvipöydälle kasaantuu myös tärkeitä muistilappuja.

Tärkein työhyvinvointia tukeva asia minulle on mahtavat työkaverit. Ilman heitä joskus henkisesti hyvinkin raskasta työtä ei varmasti jaksaisi vuodesta toiseen. Mielekäs, sopivasti haasteellinen työ ja työn imu tekee työpäivistä mielekkäitä. Joustavuus työnantajan ja työntekijän välillä puolin ja toisin antaa mahdollisuuksia sovitella perhe-elämä ja työ elämäntilanteen mukaan.

Työpaikkana Kuusiolinna on antanut minulle mahdollisuuden edetä työuralla ja tehdä sitä työtä, minkä kokee omakseen. Lähi- ja sairaanhoitajille on organisaatioissa monenlaisia mahdollisuuksia tarjolla, ja saman työnantajan alaisuudessa jokaiselle löytyy varmasti se oma juttu.

Kuusiolinna Terveys

Kotisairaala

Maria Leppälä, sairaanhoitaja