Jokainen työpaikka on tarinan arvoinen

Valtiovarainministeriön mukaan Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollossa tarvitaan 2030-luvun puoliväliin mennessä noin 200 000 uutta työntekijää.

Fakta: parhaat tekijät ovat aina jossakin töissä. Olipa taloudessa nousu- tai laskukausi. Tämä pätee myös sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöihin. (jatkossa käytän termiä ”terveysala”).

Valtiovarainministeriön mukaan Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollossa tarvitaan 2030-luvun puoliväliin mennessä noin 200 000 uutta työntekijää. Tämä on suuri määrä. Se tarkoittaa 13 000 uutta työntekijää joka vuosi seuraavan viidentoista vuoden ajan. Tämä siis riippumatta mahdollisistä SOTE-ratkaisuista.

Joku on etsimässä uutta työtä 24/7

Työntekijät vaihtavat työpaikkojaan eri syistä. Ihmisillä on tarpeita, paikkakunnalta toiselle muuttaminen, halu muuttaa työnkuvaansa, halu kehittymiseen työssään, vaihtelun halu. Yhtä kaikki, henkilöstön etsiminen ja palkkaaminen on jatkuva prosessi. Sen tehokkaaseen onnistumiseen tarvitaan kunnon työkalut.

Usein tämä työpaikan löytymisen tarve on ikään kuin piilossa. Kyselyn mukaan työntekijöistä 62% on avoin uusille työmahdollisuuksille mutta vain 13 % etsii aktiivisesti uutta työtä (https://stackoverflow.blog/talent/). Tämä kysely on tehty ohjelmistokehittäjien keskuudessa. Voinee kuitenkin olettaa, että asia pätee pääpiirteissään myös terveysalalla. Ihmisiähän olemme kaikki.

Kerro millaista tiellä on – kukaan muu ei sitä tee oikein

Hakijat tekevät enemmän kuin koskaan tutkimusta/ selvitystä mahdollisista työpaikosta. Tärkein informaation lähde lienee edelleen tuttujen mielipide työpaikasta, puskaradio. Tämä on riskaabeli tietolähde siinä mielessä, että se on ehdottoman subjektiivinen. Tiedämmehän, että ihmisellä on tapana levittää huonoa viestiä kymmenen kertaa enemmän kuin hyvää viestiä. Huono kokemus työpaikasta on myös subjektiivinen käsite ja voi johtua monesta seikasta, myös työntekijästä itsestään. Onkin paljon luotettavampaa, että työnantajat pääsevät itse kertomaan itsestään objektiivisesti. Sama toki pätee työntekijöihinkin. Se on reilua ja oikeudenmukaista, vai kuinka?

Kyselyn mukaan työntekijöistä 62% hylkäisi työtarjouksen, jos se tulee yritykseltä, jolla on huono työnantajamaine vaikka olisivat työttöminä (https://pdfserver.amlaw.com/cc/COMMITForumPowerpointdocumentSeptember232013Final.pdf). Tämä toki on Yhdysvaltalainen kysely ja jokainen voi tykönänsä miettiä, miten se soveltuu Suomeen. Mielestäni kuitenkin tärkeä viesti tässä on, että työnantajan maineella on merkitystä. Ajattelen asian niin päin, että huono maine on enemmän estävä tekijä kuin hyvä maine vetävä tekijä.

Maineeseen voi vaikuttaa. Tätähän jo monet työntantajat tekevätkin, etenkin isot valtakunnalliset toimijat. Brandin rakentaminen koostuu monipuolisesta viestinnästä. Aloittaa voi siitä, että miettii ja panee paperille, millaista työ omassa toimipisteessä oikeasti on. Asiakkaidemme MediMatcheriin tekemät toimipistekuvaukset ovat ihanaa luettavaa. Ensivaikutelmani on ollut, että onpa meillä hienoja työpaikkoja ja toimipisteitä. Kaikkien pitää tietää näistä!

Olisiko jo aika uudistua?

Minulla on ollut mahdollisuus olla mukana terveysalan työntekijöiden rekrytoinnissa yli 20 –vuotta. Silloin nimittäin palkkasin ensimmäisen lääkärin itseni lisäksi yritykseeni Medimanni Oy:öön. Silloin alkoi lääkärivuokraus Suomessa. Medimannin osalta tämä johti yhteensä satojen lääkäreiden palkkaamiseen. Lääkärivuokraus on nyt ehdottomasti mennyttä aikaa eikä sillä ole mielestäni suurempaa tulevaisuutta terveydenhuollon palveluntuottajien työkaluna. Onko nyt historia on toistamassa itseään, kun hoitajien vuokraaminen näyttää olevan käynnistymässä? Mielenkiintoista seurata, millainen kehityspolku siinä on.

Minulla oli myös hieno tilaisuus tutustua tämän päivän rekrytointiin, kun toimin kolmisen vuotta sitten vuoden verran ylilääkärinä tuolloin perustetussa lääkärikeskus-sairaalassa. Rekrytoiminen näyttäytyi edelleen vaikeana, työläänä ja kalliina. Työntekijöiden etsiminen oli hyvin stressaavaa.

Käytetyt keinot olivat samoja kuin ennenkin: Näyttelyosastot lääkäripäivillä, rekrytointialan yritysten käyttäminen, henkilökohtaiset kontaktit. Varsinainen ahaa-elämys minulle oli se, että huomasin, että mikään ei ollut muuttunut 20-vuoteen! Yhteystietojen kerääminen lääkäripäivillä, sitten soittoja perään. Varsin vanhanaikaista. Etenkin, kun ottaa huomioon, mitä muutoksia maailmassa on tapahtunut viimeisen 20-vuoden aikana.

Puhalletaan voimaa muutokseen

Edellä kuvattu taustana lähdimme puolitoista vuotta sitten kehittämään työkalua, joka taklaa vanhat vaikeudet terveysalan rekrytoinnissa. Prosessin digitalisointi, avoimuus, objektiivisuus, työntekijöiden yksityisyyden vaaliminen, tasa-arvoinen tiedon välitys työntekijältä työntajalle ja työntajalta työntekijälle, 24/7 käytettävyys, kustannustehokkuus. Syntyi MediMatcher.

Sinua voisivat kiinnostaa myös nämä julkaisut:

Kokemukseni MediMatcherista – MediMatcher

Tavalliset työntekijät ovat henkilöstön kivijalka

Ovatko terveysalan työpaikat vaikea löytää?

• • •

MediMatcher on työpaikkojen hakukone hoitajille ja lääkäreille. Luo tunnus tästä!