Näin ehkäiset työntekijöiden uupumuksen

Kaikki tietävät, että liian suuri työmäärä johtaa työuupumukseen. Mutta moni muukin asia vaikuttaa jaksamiseen!

Liian suuri työmäärä, ristiriitaiset tavoitteet, jatkuva aikapaine, rooliristiriidat ja -epäselvyydet, vähäiset vaikuttamismahdollisuudet, epäoikeudenmukaisuuden kokemukset ja vähäinen sosiaalinen tuki ovat kaikki syitä, joiden vuoksi työntekijät joutuvat sairaslomalle pitkäksikin aikaa.

Terveys- ja hoiva-alalla uupumuksen ehkäisyyn pitää kiinnittää erityistä huomiota, sillä työ vaatii tavattoman usein joustamista.

Työuupumus vaikuttaa työntekijään negatiivisesti jopa vuosia, ja on haitallista hänen itsensä lisäksi myös työpaikalle, yhteiskunnalle sekä kaikille työntekijän lähipiiriin kuuluville ihmisille. Työuupumuksen ehkäisy on siis tärkeää!

Toimintamallit kunniaan

Työuupumusta ehkäistään parhaiten huolehtimalla työolosuhteiden säännöllisestä arvioinnista. Työolosuhteita täytyy kehittää jatkuvasti, sekä huolehtia, että työpaikalla on käytäntöjä, jotka tekevät epäkohdista puhumisen mahdollisimman helpoksi. Eli esimerkiksi palautteenantoväyliä sekä kehityskeskusteluja.

Työnantajan kannattaa laatia toimintamallit työkyvyn tueksi. Esimerkiksi varhaisen tuen malliin merkataan, että mitkä ovat hälytysmerkit, joihin tulee puuttua, ja miten niihin puututaan. Kela tukee tällaisia malleja käyttävien työnantajien työterveyshuoltoa merkittävästi, eli senkin vuoksi niiden laatiminen on hyödyllistä.

Työpaikan esimiesten olisi hyvä kouluttautua mielenterveys- ja hyvinvointiasioiden parissa, jotta he osaisivat tunnistaa niihin liittyviä oireita, ja pystyisivät puuttumaan uupumukseen ajoissa.

Se tärkein työntekijä usein uupuu helpoiten

Työuupumus on aina työpaikan ja työntekijän summa. Liian haastava työ vaikuttaa eniten siihen työntekijään, joka on velvollisuudentuntoisin. Työntekijä, joka tekee ylityötunnit ja skippaa tauot, väsyy ensimmäisenä.

Hänestä kannattaa siis pitää huolta, ja katsoa, että sekä työnantaja että kaikki työntekijät joustavat tarvittaessa yhtä lailla, ja kykenevät avoimeen kommunikaatioon vaikeidenkin asioiden äärellä.

Ja siinä vaiheessa, kun työnantaja silmä kovana tarkkailee työntekijöiden jaksamista, on hyvä pysähtyä hetkeksi, ja miettiä: ”Millois minä muuten olenkaan itse pitänyt tauon?” Muistetaan siis myös huolehtia esimiestenkin jaksamisesta!

 

Sinua voisivat kiinnostaa myös nämä julkaisut:

Näin löydät mieleisesi työpaikan

Tavalliset työntekijät ovat henkilöstön kivijalka

Robotteja vai hoitajia?

• • •

MediMatcher on työpaikkojen hakukone hoitajille ja lääkäreille. Luo tunnus tästä!